ترسا چت

ترسا چت ، چت ترسا ، چت روم ترسا چت ، ورود به ترسا چت ، ترسا : همه این عناوین مخصوص ترسا چت می باشند. اکنون اثری از ترسا چت نمی باشد و به نظر می رسد برای همیشه بسته شده است. ترسا چت یک چت روم معمولی می باشد که هیچوقت نیز پیشرفت نکرده است به همین دلیل بسته شد زیرا امیدی به آینده نداشت و این یکی از مهم ترین دلایل بسته شدن یک سایت می تواند باشد. به امید روزی که دوباره ترسا چت را در دنیای اینترنت مشاهده کنیم.