زندگی چت

زندگی چت . چت روم زندگی . چت زندگی چت : زندگی چت به سرعت مسیر ترقی و رشد را پیمود و با دادن سئوی چت روم خود به شرکت بسیار خوب ایران اکسوز به سرعت و شاید ظرف تنها 1 ماه به صفحه اول گوگل و حتی لینک اول رسید و کلمات : چت روم ، چت ، چت روم فارسی در اختیار گرفت و بیشتر بازدید از این صفحات را به سوی خود سوق داد. زندگی چت ابتدا بر روی شرکت HBH میزبانی شد سپس به شرکت DChat منتقل شد تا از نظر طراحی و سرعت جون تازه ای بگیرد. زندگی چت اوج آمار خود را زمانی می دید که آمار 450 آنلاین را نیز تجربه کرد. زندگی در زمانی که بسیار خوب کار می کرد قیمت پیشنهادی 7 میلیون تومان برای فروش را داشت اما مدیر این چت روم که با نام مستعار رابین هود در چت روم حضور پیدا می کند این پیشنهاد را رد کرد و از فروش زندگی چت سر باز زد. اکنون زندگی چت به دلیل فاصله گرفتن از گوگل و چندین و چند بار فیلتر شدن آمار بسیار کمی را نسبت به قبل میبیند که این از بدشانسی مدیریت این چت روم می باشد. چت روم زندگی چت همیشه یک قالب داشته است و به همین دلیل همیشه با یک چهره برای کاربران خود قابل دسترسی بود.