شاه چت

شاه چت ، چت روم شاه ، شاه چت یک چت روم با نام بسیار زیبا و شاهد مناسب برای چت روم باشد. شاه چت می توانست با سرمایه گذاری در دنیای مجازی از طریق تبلیغات با نام زیبایش واقعاً شاه چت روم ها باشد و مانند شاه شطرنج و یا شاه جنگل در دنیای اینترنت نیز شاه دنیای مجازی و علاقه مندان به اتاق های گفتگو و چت باشد. شاه چت شاید برای طرفداران شاه سابق ایران نیز باشد که البته بعید است مدیر این چت روم قصدش از انتخاب این اسم طرفداری از محمدرضا شاه یا پدرش رضا شاه پهلوی باشد. به هر حال شما می توانید در شاه چت اوغات خوشی را در کنار دیگر کاربران این چت روم داشته باشید.