عسلک چت

عسلک چت : چت روم عسلک چت اکنون با آمار زیر 20 نفر یکی از چت روم های معمولی ایرانی به شمار می رود. عسلک چت زمانی با داشتن پاپ آپ یک چت روم بزرگ با آمار بالای 80 نفر معروفیت خوبی را کسب کرده بود. عسلک چت شاید نام خود را به خاطر چت روم بزرگ عسل چت به این نام قرار داده است که هم محبوبیتی بین کاربران عسل چت دستو پا کند هم اینکه شاید گوگل این چت روم را در لینک های بالای سرچ کلمات مربوط به عسل قرار دهد! عسلک چت به دلیل برنامه ریزی نادرست به این روز افتاده است و گرنه با این خرج ها می شد آمار بهتری را کسب کرد.

کلمات کلیدی : عسلک ، چت روم عسلک ، عسلک چت ، چت عسلک