های چت

های چت : آیا های چت توسط شرکت معروف و بزرگ های پشتیبانی می شود؟ اول خدمت شما عرض کنیم که های اکنون بر روی تمامی وسایل مرتبط به نت قابل دسترسی می باشد و یک وسیله چت کردن به شمار میرود. های اکنون جای برنامه بسیار معروف WeChat را گرفته است و تبدیل به یک برنامه معروف و محبوب گشته است. های چت اکنون بصورت چت روم نیز قابل دسترسی می باشد اما دچار اشتباه نشوید زیرا این چت روم توسط این شرکت پشتیبانی نمی شود.