پگاه چت

پگاه چت ، چت روم پگاه ، چت پگاه چت شاید یکی از چت روم هایی باشد که بیشترین سرمایه گذاری را بر روی تبلیغات کرده است و با سرمایه گذاری عظیم نیز توانست مدت زمان زیادی چت روم خودش را به عنوان یک چت روم بسیار بزرگ و حرفه ای نشان دهد. پگاه چت اکنون که از تبلیغات فاصله گرفته است آمارش روز به روز بیشتر از قبل کاسته شد تا جایی که این چت روم امروزه با داشتن تنها 100 کاربر واقعی و شاید 100 کاربر مجازی یک چت روم نیمه حرفه به شمار رود. پگاه چت ابتدا بر روی شرکت هاست به هاست بود و سپس با اوج گرفتن شرکت دی چت سریعاً به این شرکت منتقل شد تا طراحی خود را با کیفیت بالایی نگه دارد. پگاه چت در حدود 3 تا 5 ماه در صفحه اول گوگل بود که با فیلتر شدن کم کم از صفحه اول فاصله گرفت. پگاه چت توسط شرکت ایران اکسوز بهینه سازی شد تا در گوگل نیز خودی نشان دهد.