پیچک چت

پیچک چت ، چت روم پیچک ، چت پیچک ، PichakChat ، ورود به پیچک چت : پیچک چت ابتدا بر روی سرور های هاست به هاست میبزبانی شد سپس به شرکت معروف دی چت منتقل شد. پیچک چت به نظر می آید که با مدیریت فردی به نام علی عسگرپور مدیریت می شد و شواهد ایگونست که پیچک چت شعبه دوم یک چت روم بزرگ باشد! پیچک چت همیشه یک چت روم از چت روم های نیمه حرفه ای بوده اما هیچوقت نتوانست به عنوان یک چت روم بسیار قدرتمند خود را نشان دهد و اکنون بسته شده است.