چت روم گارد چت

چت روم گارد چت با گرفتن تبلیغات از گروچپ ب امار خوبی رسید این چت روم با یک هفته که تاسیس شده بود توانست ب امار 120 برسد که واقعا عحیب است چت روم گارد چت بهترین چت روم ایرانی است برای تبلیغات گارد چت ب وبلاگ سر بزنید و شماره مدیر بردارید بر اساس اظهارات شاهدان عینی، هواپیمای ایران ۱۴۰ که ظاهراً ‌‌موتور آن آتش گرفته بود‌، پس از برخورد به دیوار بتونی شهرک آزادی متلاشی شده و بخشی از دیوار نیز بر اثر شدت این حادثه فروریخته بود. ظاهراً موتور راست هواپیما تنها چند دقیقه پس از پرواز اندکی پس از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد دچار مشکل شده و خدمه تلاش کرده‌اند بدون اعلام این مسأله به مسافران،چت روم گارد چت با گرفتن تبلیغات از گروچپ ب امار خوبی رسید این چت روم با یک هفته که تاسیس شده بود توانست ب امار 120 برسد که واقعا عحیب است چت روم گارد چت دچار سانحه شد.هواپیما پس از سقوط آتش گرفته و امکان زنده ماندن حادثه دیدگان که در اثر برخورد جان نباخته بودند با توجه به ابعاد حریق و سوختن مسافران در میان لاشه هواپیما به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. در‌‌ همان دقایق نخست، بالگرد امداد، شماری از سانحه دیدگان را به بیمارستان رساند و پس از آنکه مشخص شد، دیگر سانحه دیدگان جان باخته‌اند و شمار چشمگیری از سانحه دیدگان نیز با سوختگی بسیار شدیدی، بدرود حیات گفته بودند، عملیات آزادی سازی اجساد از میان لاشه تکه تکه شده هواپیما آغاز شد.چت روم گارد چت با گرفتن تبلیغات از گروچپ ب امار خوبی رسید این چت روم با یک هفته که تاسیس شده بود توانست ب امار 120 برسد که واقعا عحیب است چت روم گارد چتالبته آخرین تماس خلبان کوتاه بوده است اما هنگامی که هواپیما از زمین بلند می‌شود، خلبان صحبت مختصری با برج داشت و اعلام مشکل کرد. خلبان هواپیما پس از بلند شدن از فرودگاه، قانوناً صحبتی با برج ندارد اما خلبان این پرواز، ظاهراً بلافاصله پس از بلند شدن، در تماسی کوتاه با برج اعلام مشکل کرده

است چت روم گارد چت