فانی گروپ اصلی

فانی گروپتوسط سرور های  گروپپ شتیبانی می شود. فانی گروپاکنون بسته شده است و دلیل

عدم پرداخت مبلغ هاست ماهانه می باشد. فانی گروپ همیشه دارای یک قالب بسیار قدیمی ،

و غیر

حرفه ای بوده است . چت روم فانی که از نظر گرافیک فانی گروپ،

را در نمره بسیار ضعیفی قرار داده است و فانی و گروپ فانی

فانی گروپ

گروپ در امر گرافیک بسیار ضعیف کار کرده است! فانی گروپ دارای دو آدرس دات کام و دات او آر جی

فانی گروپ

فانی گروپ